Pripreme i priručnici za 8. razred osnovne škole

Srpski jezik

- Godišnji plan po mesecima - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni operativni plan - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- Program nastave i učenja - NOVO preuzimanje dokumenta
Testovi za srpski jezik
- Pravopis preuzimanje dokumenta
- Gradivo prethodnih razreda preuzimanje dokumenta
- Tvorba reči preuzimanje dokumenta
- Glasovne promene preuzimanje dokumenta
- Padeži preuzimanje dokumenta
- Vrste reči preuzimanje dokumenta
- Vrste reči preuzimanje dokumenta
- Funkcija reči preuzimanje dokumenta
- Zavisne rečenice preuzimanje dokumenta

Srpski kao nematarnji jezik

Autorka priprema: Nataša Dobrić

- Globalni plan rada (A program) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Globalni plan rada (B program) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni planovi rada (A program) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni planovi rada (B program) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Matematika

- Cilj i zadaci preuzimanje dokumenta
- Nastavne jedinice preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Biologija

- Godišnji (globalni) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Godišnji (globalni) plan rada (Vojvodina) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni-operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni-operativni plan rada (Vojvodina) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Istorija

- Godišnji globalni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Godišnji program sa standardima - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada nastavnika - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Geografija

- Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- Tabele za praćenje rada preuzimanje dokumenta

Fizika

- Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- Testovi provere znanja preuzimanje dokumenta

Hemija

- Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni (operativni) plan rada - uža Srbija - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni (operativni) plan rada - Vojvodina - NOVO preuzimanje dokumenta
- Sadržaj programa sa ishodima - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - - NOVO preuzimanje dokumenta

Engleski jezik

Enjoying English 8

- Godišnji globalni plan rada nastavnika - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni operativni plan rada nastavnika - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- ENJOYING ENGLISH 8 - priručnik za nastavnike za engleski jezik
autor(i): Jonathan Pendlebury, Katarina Kovačević
preuzimanje dokumenta

Talk Talk 4

- Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni (Mesečni) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- TALK TALK 4 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Natalija Kantar
preuzimanje dokumenta

Ruski jezik

Orbita 4

- Globalni plan - NOVO preuzimanje dokumenta
- Broj časova po mesecima - NOVO preuzimanje dokumenta
- Spisak svih časova - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni (operativni) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

RODNIČOK 8

- RODNIČOK 8 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Ljudmila Popović, Jelena Ginić
preuzimanje dokumenta

Naš klass 4

- Globalni plan - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni planovi - NOVO preuzimanje dokumenta
- Broj časova po mesecima - NOVO preuzimanje dokumenta
- Spisak svih časova - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Nemački jezik

Hallo, Freunde 4

- Godišnji program sa standardima - NOVO preuzimanje dokumenta
- Globalni plan - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mikro plan - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni planovi - NOVO preuzimanje dokumenta
- Dnevne pripreme- NOVO preuzimanje dokumenta

Hurra, wir lernen Deutsch!

- Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
- HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 4 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Cvijeta Šmit, Ildiko Vračarić, Ana Babić, Ivanka Fajfer-Čagorović
preuzimanje dokumenta

Kontakte

- KONTAKTE 8 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Gordana Letić-Glišić, Svetlana Pantelić
preuzimanje dokumenta

Francuski jezik

Le monde de Léa et Lucas 4.

- Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Globalni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mikro plan - NOVO preuzimanje dokumenta

Italijanski jezik

Amici 4

- Godišnji program rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Globalni plan - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mikro plan - NOVO preuzimanje dokumenta

Španski jezik

- Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
- ¿HABLAMOS? 4 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Anđelka Pejović, Maja Andrijević
preuzimanje dokumenta

Likovna kultura (Kosta Bogdanović, Rajka Bošković)

- Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Muzička kultura - K.B.18710 (Gordana Stojanović, Milica Rajčević)

- Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Denvne pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Muzička kultura - K.B.18712 (Sonja Marinković)

- Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Tehničko i informatičko obrazovanje

- Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Informatika i računarstvo

- INFORMATIKA I RAČUNARSTVO - Priručnik za nastavnike
autor(i): Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić
preuzimanje dokumenta