Elektronski dodatak uz Čitanku za 2. razred srednje škole

BAROK U EVROPSKOJ KNJIŽEVNOSTI I BAROKNE TENDENCIJE U SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI

IVAN DŽIVO GUNDULIĆ

OSMAN (odlomci)

ARSENIJE III ČARNOJEVIĆ

MOLITVA ZASPALOM GOSPODU

GAVRIL STEFANOVIĆ VENCLOVIĆ

BESEDE ŠAJKAŠIMA

ZAHARIJA ORFELIN

SJETOVANIJE

PEDRO KALDERON DE LA BARKA

ŽIVOT JE SAN (odlomak)

MILOSAV TEŠIĆ

KAO LAĐA PO PUČINI

RADOSLAV PETKOVIĆ

SUDBINA I KOMENTARI (glava IX, glava X)

MILORAD PAVIĆ

SILAZAK U LIMB


PROSVETITELjSTVO I KLASICIZAM


ROMANTIZAM U EVROPSKOJ I SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI

ALEKSANDAR SERGEJEVIČ PUŠKIN

CIGANI (odlomci)

JOHAN VOLFGANG GETE

VILINSKI KRALj

HAJNRIH HAJNE

LORELAJ

PETAR PETROVIĆ II NJEGOŠ

NOĆ SKUPLJA VIJEKA

LAZA KOSTIĆ

SPOMEN NA RUVARCA


REALIZAM U EVROPSKOJ I SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI

(ODJECI U SAVREMENOJ KNJIŽEVNOSTI)

DRAGOSLAV MIHAILOVIĆ

KAD SU CVETALE TIKVE (odlomak)