Pripreme i priručnici za 7. razred osnovne škole

Srpski jezik

1. Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Mesečni planovi rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Orijentacioni raspored nastavnog gradiva sa neposrednim pripremama preuzimanje dokumenta

Srpski kao nematarnji jezik

Autorke priprema: Nataša Dobrić, Gordana Štasni

1. Globalni plan rada (A program) - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Globalni plan rada (B program) - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Operativni planovi rada (A program) - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Operativni planovi rada (B program) - NOVO preuzimanje dokumenta
5. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Matematika

1. Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Biologija

1. Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Metodički priručnik i orijentacioni raspored za nastavnike biologije
autor(i): Jelena Stanisavljević
preuzimanje dokumenta
3. Metodički priručnik i orijentacioni raspored za nastavnike biologije
autor(i): Jelena Stanisavljević
preuzimanje dokumenta

Istorija

1. Godišnji (globalni) plan rada nastavnika - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Godišnji program rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Operativni plan rada nastavnika - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas sa ishodima - NOVO preuzimanje dokumenta

Geografija

1. Godišnji (Globalni) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Mesečni (Operativni) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Fizika

1. Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Godišnji plan rada (Vojvodina) - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Hemija

1. Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
3. Obrazovni standardi preuzimanje dokumenta

Engleski jezik

ENJOYING ENGLISH 7

1. Godišnji globalni plan rada nastavnika - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Mesečni operativni plan rada nastavnika - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
4. ENJOYING ENGLISH 7 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Jonathan Pendelbury, Katarina Kovačević
preuzimanje dokumenta

TALK TALK 3

1. Godišnji (Globalni) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Operativni (Mesečni) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
3. TALK TALK 3 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Natalija Kantar
preuzimanje dokumenta

Ruski jezik

ORBITA 3

1. Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

NAŠ KLASS 3

1. Globalni godišnji plan rada sa standardima - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Časovi po temama - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Globalna podela časova - NOVO preuzimanje dokumenta
5. Operativni plan - NOVO preuzimanje dokumenta
6. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

RODNIČOK

1. RODNIČOK 7 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Ljudmila Popović, Jelena Ginić
preuzimanje dokumenta

Nemački jezik

HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH ! 3

1. Skraćenice preuzimanje dokumenta
2. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
3. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
5. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Cvijeta Šmit, Ildiko Vračarić, Ana Babić, Ivanka Fajfer-Čagorović
preuzimanje dokumenta

HALLO, FREUNDE! 3

1. Godišnji program sa standardima - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Globalni plan - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Mikroplan - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Mesečni planovi - NOVO preuzimanje dokumenta
5. Dnevne pripreme - NOVO preuzimanje dokumenta

KONTAKTE 7

1. KONTAKTE 7 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Gordana Letić-Gliš¡ić, Svetlana Pantelić
preuzimanje dokumenta

Francuski jezik

LE MONDE DE LÉA ET LUCAS 3

1. Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

IMAGES DE FRNACE 7

1. Godišnji (Globalni) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta

Italijanski jezik

AMICI 3

1. Godišnji program rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Globalni plan (Godišnji) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Mikro plan - NOVO preuzimanje dokumenta
5. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Španski jezik

1. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
3. ¿HABLAMOS? 3 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Anđelka Pejović, Maja Andrijević
preuzimanje dokumenta

Muzička kultura - K.B.17710 ( Milica Rajčević)

1. Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas sa ishodima - NOVO preuzimanje dokumenta

Muzička kultura - K.B.17712 (Sonja Marinković)

1. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
4. Metodski priručnik preuzimanje dokumenta

Likovna kultura

1. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Informatika i računarstvo

1. Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Tehničko i informatičko obrazovanje

1. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Tehnika i tehnologija

1. Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Godišnji plan rada (Vojvodina) - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Operativni plan rada (Vojvodina) - NOVO preuzimanje dokumenta
5. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta