Finansijski izveštaji

Finasijski izveštaj za 2024. godinu

- Dokument „Program poslovanja za 2024. godinu“ preuzimanje dokumenta

Finasijski izveštaj za 2023. godinu

- Dokument „Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2023. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Program poslovanja za 2023. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2023-31.03.2023 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2023-30.06.2023 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2023-30.09.2023 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2023-31.12.2023 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 31.03.2023.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 30.06.2023.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 30.09.2023.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 31.12.2023.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2023. do 31.12.2023.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2023. do 31.12.2023.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Statistički izveštaj za 2023. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Godišnji izveštaj o poslovanju za 2023. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o ostalom rezultatu za 2023. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Bilans uspeha za period 01.01.2023-31.12.2023. godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Bilans stanja za 2023. godinu“ preuzimanje dokumenta

Finasijski izveštaj za 2022. godinu

- Dokument „Program poslovanja za 2022. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2022-31.03.2022 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2022-30.06.2022 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2022-30.09.2022 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2022-31.12.2022 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2022. do 31.03.2022.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2022. do 30.06.2022.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2022. do 30.09.2022.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2022. do 31.12.2022.“ preuzimanje dokumenta


Finasijski izveštaj za 2021. godinu

- Dokument „Program poslovanja za 2021. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2021-31.03.2021 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2021-30.06.2021 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2021-30.09.2021 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2021-31.12.2021 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 31.03.2021.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 30.09.2021.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.“ preuzimanje dokumenta


Finasijski izveštaj za 2020. godinu

- Dokument „Program poslovanja za 2020. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Program o izmeni i dopuni programa poslovanja za 2020. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2020-31.03.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2020-30.06.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2020-30.09.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2020-31.12.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 31.03.2020.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 30.06.2020.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 30.09.2020.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Statistički Bilans stanja na dan 31.12.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Statistički Bilans uspeha za period 01.01.2020-31.12.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Statistički izveštaj za 2020. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Bilans stanja na dan 31.12.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Bilans uspeha za period 01.01.2020-31.12.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2020. GODINU“ preuzimanje dokumenta


Finasijski izveštaj za 2019. godinu

- Dokument „Program poslovanja za 2019. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2019-31.03.2019 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2019-30.06.2019 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2019-30.09.2019 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2019-31.12.2019 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.03.2019.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.09.2019.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Bilans stanja na dan 31.12.2019 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Bilans uspeha za period 01.01.2019-31.12.2019 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2019-31.12.2019 godine“ preuzimanje dokumenta


Finasijski izveštaj za 2018. godinu

- Dokument „Program poslovanja za 2018. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2018-31.03.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2018-30.06.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2018-30.09.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2018-31.12.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Bilans stanja na dan 31.12.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Bilans uspeha za period 01.01.2018-31.12.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2018-31.12.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2018-31.12.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju
- Dokument „NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2018. GODINU“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj nezivisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju


Finasijski izveštaj za 2017. godinu

- Dokument „Program poslovanja za 2017. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2017-31.03.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2017-30.06.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2017-30.09.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2017-31.12.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Bilans stanja na dan 31.12.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Bilans uspeha za period 01.01.2017-31.12.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2017-31.12.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2017-31.12.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju
- Dokument „NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj nezivisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju


Finasijski izveštaj za 2016. godinu

- Dokument „Program poslovanja za 2016. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2016-31.03.2016 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2016-30.06.2016 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2016-30.09.2016 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2016-31.12.2016 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA Za period od 01.01.2016. do 31.12.2016.“ preuzimanje dokumenta
7. Dokument „FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU - PUN OBIM “ preuzimanje dokumenta
- Dokument „GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP ZAVODA ZA UDžBENIKE ZA 2016.GODINU“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU“ preuzimanje dokumenta


Finasijski izveštaj za 2015. godinu

- Dokument „Program poslovanja za 2015. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2015-31.03.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.04.2015-30.06.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.07.2015-30.09.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.10.2015-31.12.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Bilans stanja na dan 31.12.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Bilans uspeha za period 01.01.2015-31.12.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2015-31.12.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2015-31.12.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2015-31.12.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju
- Dokument „Napomene uz finansijske zveštaje za 2015. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju
- Dokument „Izveštaj nezivisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju


Finasijski izveštaj za 2014. godinu

- Dokument „Program poslovanja za 2014. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2014-31.03.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.04.2014-30.06.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.07.2014-30.09.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.10.2014-31.12.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Bilans stanja na dan 31.12.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Bilans uspeha za period 01.01.2014-31.12.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2014-31.12.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2014-31.12.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2014-31.12.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Posebni podaci za 2014. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju
- Dokument „Izveštaj nezivisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju


Finasijski izveštaj za 2013. godinu

- Dokument „Program poslovanja za 2013. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Redovni godišnji finasijski izveštaj za 2013. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Izveštaj o poslovanju za 2013 godinu“ preuzimanje dokumenta


Finasijski izveštaj za 2012. godinu

- Dokument „Program poslovanja za 2012. godinu“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Redovni godišnji finasijski izveštaj za 2012. godinu“ preuzimanje dokumenta