Elektronski udžbenici-osnovnа školа-jezici nacionalnih manjina
BUNJEVAČKI


38304 - BUNJEVAČKA ČITANKA

za 3. i 4. razred osnovne škole

Autori:
Mirjana Savanov
Nevenka Bašić Palković


RUMUNSKI


43600 - CARTE DE CITIRE

pentru clasa a VI-a a şcolii elementare

Autor: ELENA COJOCAR


RUSINSKI


44700 - ЧИТАНКА

за 7. класу основней школи

Autor: Jakov Kišjuhas


44711 - Музична култура

за 7. класу основней школи

Autor: Lidija Pašo