Ostala dokumenta

Pravilnici:

- Dokument „PLAN RODNE RAVNOPRAVNOSTI JP "Zavod za udžbenike", Beograd“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Pravilnik o izmeni pravilnika o izboru recenzenata“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Pravilnik o izboru recenzenata“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanje lica“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Pravilnik o formiranju cena za 2020.god.“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Javnom preduzeću „Zavod za udžbenike“ , Beograd“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o bližem uređivanju postupka javnih nabavki, nabavki na koje se zakon ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga u Javnom preduzeću Zavod za udžbenike, Beograd“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke“,
koji je donet na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19)
preuzimanje dokumenta
- Dokument „Rešenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama 2016“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Pravilnik o formiranju cena za 2018.god.“ preuzimanje dokumenta