Statut

STATUT - JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDžBENIKE" BEOGRAD

- Dokument „Statut - JP "Zavod za udžbenike",Beograd“ (prečišćen tekst) preuzimanje dokumenta
- Dokument „Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmeni i dopuni Statuta - JP "Zavod za udžbenike",Beograd“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Odluka o izmeni i dopuni Statuta - JP "Zavod za udžbenike",Beograd“ preuzimanje dokumenta
- Dokument prečišćen tekst „Statut - JP "Zavod za udžbenike" - Beograd“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Odluka o izmenama Statuta - JP "Zavod za udžbenike" - Beograd“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Rešenje o davanju saglasnosti na statut - JP "Zavod za udžbenike" - Beograd“ preuzimanje dokumenta
- Dokument „Statut - JP "Zavod za udžbenike" - Beograd“ preuzimanje dokumenta