Statut

STATUT - JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE" BEOGRAD

1. Dokument „Statut - JP "Zavod za udžbenike" - Beograd“ preuzimanje dokumenta
2. Dokument „Rešenje o davanju saglasnosti na statut - JP "Zavod za udžbenike" - Beograd“ preuzimanje dokumenta
3. Dokument „Odluka o izmenama Statuta - JP "Zavod za udžbenike" - Beograd“ preuzimanje dokumenta
4. Dokument prečišćen tekst „Statut - JP "Zavod za udžbenike" - Beograd“ preuzimanje dokumenta