Funkcije


NADZORNI ODBOR
   dr Vladimir Vuletić, predsednik Nadzornog odbora - biografija
   Predrag Petrović, član Nadzornog odbora - biografija
   Ivan Ribać, član Nadzornog odbora - biografija
   Jelena Grigorijev, nezavisni član Nadzornog odbora - biografija
   Vesna Savić, član Nadzornog odbora, predstavnik zaposlenih - biografija

BIRO DIREKTORA
   Stefan Paunović, v.d. direktora Zavoda i glavni urednik - biografija
   Slađana Manojlović, poslovni sekretar u Birou direktora
   Nina Zorić, menadžer za odnose s javnošću

INTERNA REVIZIJA
   Dragana Šavikin, interni revizor

SEKTOR ZA RAZVOJ
   Dejan Jovanović, izvršni direktor Sektora za razvoj - biografija
   Tamara Bačković, rukovodilac Odeljenja za komunikaciju sa korisnicima
   Miloš Velašević, rukovodilac Odeljenja informacionih tehnologija
   Žarko Vuković, rukovodilac Odeljenja za elektronsku dokumentaciju

IZDAVAČKI SEKTOR
   Vesna Savić, izvršni direktor Izdavačkog sektora - biografija
   Slobodanka Ružičić, odgovorni urednik Redakcije za predškolsko i osnovno obrazovanje
   Tatjana Kostić, odgovorni urednik Redakcije za srednje obrazovanje
   Maja Bičenko, odgovorni urednik Centra za niskotiražne udžbenike
   Uroš Šuvaković, odgovorni urednik Redakcije za posebna i univerzitetska izdanja
   Veselin Marić, rukovodilac Odeljenja likovno-grafičke pripreme i produkcije
   Gordana Ilić, sekretar Izdavačkog sektora

SEKTOR ZA MARKETING I PRODAJU
   Milan Vasić, izvršni direktor Sektora za marketing i prodaju - biografija
   Obradinka Cvijović, viši saradnik za poslove planiranja prodaje
   Svetislav Raković, rukovodilac Odeljenja magacina
   Sanja Bošković, rukovodilac Odeljenja maloprodaje

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE
   Sonja Pavlović, izvršni direktor Sektora za pravne poslove i ljudske resurse - biografija
   Tanja Miljković, viši saradnik za pravne poslove i poslove izrade i praćenja realizacije komercijalnih ugovora
   Miloš Mitrović, viši saradnik za pravne poslove i poslove izrade i praćenja realizacije komercijalnih ugovora
   Aleksandar Petrović, viši saradnik za poslove iz oblasti autorskog i srodnih prava i za imovinsko-pravne poslove
   Danica Jovanović, rukovodilac Odeljenja za javne nabavke

SEKTOR FINANSIJA
   Ljiljana Tešmanović, izvršni direktor Sektora finansija - biografija
   Mirjana Misailović, viši stručni saradnik za obračun novčanog depozita u bankama, kontrolu ugovora i obračuna papira za štampu i urednik
   Vera Raković, viši stručni saradnik za obračun zarada, naknada troškova i drugih ličnih primanja

ODELJENJE ZAVODA U NOVOM SADU
   Romanca Jovanović, koordinator i odgovorni urednik za jezike nacionalnih manjina - biografija