Funkcije


NADZORNI ODBOR
   dr Vladimir Vuletić, predsednik Nadzornog odbora - biografija
   Predrag Petrović, član Nadzornog odbora - biografija
   Ivan Ribać, član Nadzornog odbora - biografija
   Jelena Grigorijev, nezavisni član Nadzornog odbora - biografija
   Vesna Savić, član Nadzornog odbora, predstavnik zaposlenih - biografija

BIRO DIREKTORA
   Stefan Paunović, v.d. direktora Zavoda i glavni urednik - biografija
   Slađana Manojlović, poslovni sekretar u Birou direktora
   Nina Zorić, menadžer za odnose s javnošću

INTERNA REVIZIJA
   Dragana Šavikin, interni revizor

SEKTOR ZA RAZVOJ
   Vesna Savić, izvršni direktor Sektora za razvoj - biografija
   Tamara Bačković, rukovodilac Odeljenja za komunikaciju sa korisnicima
   Miloš Velašević, rukovodilac Odeljenja informacionih tehnologija
   Žarko Vuković, rukovodilac Odeljenja za elektronsku dokumentaciju

IZDAVAČKI SEKTOR
   Gordana Ilić, izvršni direktor Izdavačkog sektora
   Slobodanka Ružičić, odgovorni urednik Redakcije za predškolsko i osnovno obrazovanje
   Tatjana Kostić, odgovorni urednik Redakcije za srednje obrazovanje
   Maja Bičenko, odgovorni urednik Centra za niskotiražne udžbenike
   Uroš Šuvaković, odgovorni urednik Redakcije za posebna i univerzitetska izdanja
   Veselin Marić, rukovodilac Odeljenja likovno-grafičke pripreme i produkcije
   Gordana Ilić, sekretar Izdavačkog sektora

SEKTOR ZA MARKETING I PRODAJU
   Milan Vasić, izvršni direktor Sektora za marketing i prodaju - biografija
   Obradinka Cvijović, viši saradnik za poslove planiranja prodaje
   Svetislav Raković, rukovodilac Odeljenja magacina
   Sanja Bošković, rukovodilac Odeljenja maloprodaje

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE
   Sonja Pavlović, izvršni direktor Sektora za pravne poslove i ljudske resurse - biografija
   Tanja Miljković, viši saradnik za pravne poslove i poslove izrade i praćenja realizacije komercijalnih ugovora
   Miloš Mitrović, viši saradnik za pravne poslove i poslove izrade i praćenja realizacije komercijalnih ugovora
   Aleksandar Petrović, viši saradnik za poslove iz oblasti autorskog i srodnih prava i za imovinsko-pravne poslove
   Danica Jovanović, rukovodilac Odeljenja za javne nabavke

SEKTOR FINANSIJA
   Ljiljana Tešmanović, izvršni direktor Sektora finansija - biografija
   Mirjana Misailović, viši stručni saradnik za obračun novčanog depozita u bankama, kontrolu ugovora i obračuna papira za štampu i urednik
   Vera Raković, viši stručni saradnik za obračun zarada, naknada troškova i drugih ličnih primanja

ODELJENJE ZAVODA U NOVOM SADU
   Romanca Jovanović, koordinator i odgovorni urednik za jezike nacionalnih manjina - biografija