Pripreme i priručnici za 3. razred osnovne škole

Srpski jezik

- Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
- Obrazovni standardi preuzimanje dokumenta
- Testovi - Kontrolni zadaci
preuzimanje dokumenta

Srpski kao nematarnji jezik

Autorka priprema: Biljana Maksimović

- Globalni plan rada (A program) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Globalni plan rada (B program) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni planovi rada (A program) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni planovi rada (B program) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas A i B program - prvo polugodište - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas A i B program - drugo polugodište - NOVO preuzimanje dokumenta

Matematika

- Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- Radni listići za matematiku
autori: Olivera Todorović i Srđan Ognjanović
preuzimanje dokumenta

Priroda i društvo

- Globalni plan
preuzimanje dokumenta
- Operativni plan
preuzimanje dokumenta
- Operativni plan - Vojvodina
preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas
preuzimanje dokumenta
- Testovi
preuzimanje dokumenta

Likovna kultura

- Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Muzička kultura

- Godišnji (globalni) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas sa ishodima - NOVO preuzimanje dokumenta

Engleski jezik - EASY 3

- Godišnji plan rada nastavnika - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni - operativni plan rada nastavnika - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas sa ishodima - NOVO preuzimanje dokumenta
- Priručnik za nastavnike preuzimanje dokumenta

Ruski jezik - Родничок 3

- Priručnik za nastavnike preuzimanje dokumenta

Nemački jezik - Du und Ich 3

- Priručnik za nastavnike preuzimanje dokumenta

Francuski jezik - MOTS 3

- Godišnji program rada - NOVO preuzimanje dokumenta