Interna Revizija

1. Dokument „ETIČKI KODEKS - JP "Zavod za udžbenike" - Beograd“ preuzimanje dokumenta
2. Dokument „POVELJA INTERNE REVIZIJE - JP "Zavod za udžbenike" - Beograd“ preuzimanje dokumenta