Pripreme i priručnici za 5. razred osnovne škole

Srpski jezik

- Godišnji plan - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- Orijentacioni raspored nastavnog gradiva sa neposrednim pripremama preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada nastavnika preuzimanje dokumenta
- Priručnik za nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika uz udžbenike od 5. do 8. razreda osnovne škole sa orijentacionim rasporedom gradiva
autori: Dušanka Zvekić-Dušanović, Nataša Dobrić
preuzimanje dokumenta

Testovi za srpski jezik
- Gramatičke kategorije preuzimanje dokumenta
- Jezička kultura i gramatika preuzimanje dokumenta
- Književno teorijski pojmovi preuzimanje dokumenta
- Padeži preuzimanje dokumenta
- Pisci i dela preuzimanje dokumenta
- Pravopis preuzimanje dokumenta
- Stilske figure preuzimanje dokumenta
- Test iz književnosti preuzimanje dokumenta
- Vrste reči preuzimanje dokumenta

Srpski kao nematarnji jezik

- Globalni plan rada (A program) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Globalni plan rada (B program) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni planovi rada (A program) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni planovi rada (B program) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas (za A i B program) - NOVO preuzimanje dokumenta

Matematika

- Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Biologija

- Godišnji (globalni) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni (mesečni) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Dnevne pripreme - NOVO preuzimanje dokumenta
- Testovi za proveru znanja - NOVO preuzimanje dokumenta

Istorija

- Godišnji (Globalni) plan - NOVO preuzimanje dokumenta
- Godišnji program sa standardima- NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni planovi rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Geografija

- Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za časove - NOVO preuzimanje dokumenta

Engleski jezik

Enjoying English 5

- Godišnji plan rada sa ishodima i standardima i naznakama za Vojvodinu - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni plan - centralna Srbija i Vojvodina - sa razlikama u kalendaru - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni mesečni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- Enjoying English 5 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Johnatan Pendlebury, Zorana Nenezić
preuzimanje dokumenta
- TALK TALK 1 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Natalija Kantar
preuzimanje dokumenta

Talk Talk 1

- Godišnji plan rada sa ishodima i standardima i posebnim naznakama za Vojvodinu- NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni plan rada, centralna Srbija i Vojvodina sa razlikama u kalendaru - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni mesečni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Nemački jezik

HURRA, wir lernen Deutsch!

- Skraćenice preuzimanje dokumenta
- Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
- HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 1 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Cvijeta Šmit, Ildiko Vračarić, Ana Babić, Ivanka Fajfer-Čagorović
preuzimanje dokumenta

Hallo, Freunde! 1

- Globalni plan - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mikroplan - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

KONTAKTE 5

- KONTAKTE 5 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Gordana Letić-Glišić, Jasna Majstorović
preuzimanje dokumenta

Ruski jezik

Наш Класс 1

- Globalni godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- Standardi postignuća - NOVO preuzimanje dokumenta

Орбита 1

- Iz pravilnika o nastavnom planu i programu - NOVO
preuzimanje dokumenta
- Standardi - NOVO
preuzimanje dokumenta
- Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- ORBITA 1 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Predrag Piper, Marina Petković, Svetlana Mirković
preuzimanje dokumenta

Francuski jezik

LE MONDE DE LÉA ET LUCAS 1

- Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Globalni godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

IMAGES DE FRANCE 5

- Globalni godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta

Italijanski jezik

- Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Španski jezik

- Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Muzička kultura

- Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Orijentacioni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Likovna kultura

- Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Tehnika i tehnologija

- Nastavni planovi - CENTRALNA SRBIJA - NOVO preuzimanje dokumenta
- Nastavni planovi - AP VOJVODINA - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta