Pripreme i priručnici za 5. razred osnovne škole

Srpski jezik

1. Godišnji plan - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Orijentacioni raspored nastavnog gradiva sa neposrednim pripremama preuzimanje dokumenta
4. Operativni plan rada nastavnika preuzimanje dokumenta
5. Priručnik za nastavnike srpskog kao nematernjeg jezika uz udžbenike od 5. do 8. razreda osnovne škole sa orijentacionim rasporedom gradiva
autori: Dušanka Zvekić-Dušanović, Nataša Dobrić
preuzimanje dokumenta
Testovi za srpski jezik
- Gramatičke kategorije preuzimanje dokumenta
- Jezička kultura i gramatika preuzimanje dokumenta
- Književno teorijski pojmovi preuzimanje dokumenta
- Padeži preuzimanje dokumenta
- Pisci i dela preuzimanje dokumenta
- Pravopis preuzimanje dokumenta
- Stilske figure preuzimanje dokumenta
- Test iz književnosti preuzimanje dokumenta
- Vrste reči preuzimanje dokumenta

Srpski kao nematarnji jezik

1. Globalni plan rada (A program) - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Globalni plan rada (B program) - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Operativni planovi rada (A program) - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Operativni planovi rada (B program) - NOVO preuzimanje dokumenta

Matematika

1. Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Biologija

1. Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Metodički priručnik i orijentacioni raspored za nastavnike biologije
autor(i): dr Jelena Stanisavljević
preuzimanje dokumenta
3. Metodički priručnik i orijentacioni raspored za nastavnike biologije
autor(i): dr Jelena Stanisavljević
preuzimanje dokumenta

Istorija

1. Godišnji (Globalni) plan - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Godišnji program sa standardima- NOVO preuzimanje dokumenta
3. Mesečni planovi rada - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Geografija

1. Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Mesečni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za časove - NOVO preuzimanje dokumenta

Engleski jezik

Enjoying English 5

1. Godišnji plan rada sa ishodima i standardima i naznakama za Vojvodinu - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Mesečni plan - centralna Srbija i Vojvodina - sa razlikama u kalendaru - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Operativni mesečni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
5. Enjoying English 5 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Johnatan Pendlebury, Zorana Nenezić
preuzimanje dokumenta
6. TALK TALK 1 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Natalija Kantar
preuzimanje dokumenta

Talk Talk 1

1. Godišnji plan rada sa ishodima i standardima i posebnim naznakama za Vojvodinu- NOVO preuzimanje dokumenta
2. Mesečni plan rada, centralna Srbija i Vojvodina sa razlikama u kalendaru - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Operativni mesečni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Nemački jezik

HURRA, wir lernen Deutsch!

1. Skraćenice preuzimanje dokumenta
2. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
3. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
5. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 1 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Cvijeta Šmit, Ildiko Vračarić, Ana Babić, Ivanka Fajfer-Čagorović
preuzimanje dokumenta

Hallo, Freunde! 1

1. Globalni plan - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Mikroplan - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

KONTAKTE 5

1. KONTAKTE 5 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Gordana Letić-Glišić, Jasna Majstorović
preuzimanje dokumenta

Ruski jezik

Наш Класс 1

1. Globalni godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Standardi postignuća - NOVO preuzimanje dokumenta

Орбита 1

1. Iz pravilnika o nastavnom planu i programu - NOVO
preuzimanje dokumenta
2. Standardi - NOVO
preuzimanje dokumenta
3. Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
5. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
6. ORBITA 1 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Predrag Piper, Marina Petković, Svetlana Mirković
preuzimanje dokumenta

Francuski jezik

LE MONDE DE LÉA ET LUCAS 1

1. Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Globalni godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

IMAGES DE FRANCE 5

1. Globalni godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta

Italijanski jezik

1. Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Španski jezik

1. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Muzička kultura

1. Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Orijentacioni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Likovna kultura

1. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Tehnika i tehnologija

1. Nastavni planovi - CENTRALNA SRBIJA - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Nastavni planovi - AP VOJVODINA - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta