Funkcije


NADZORNI ODBOR
   Prof. dr Milivoje Pavlović, predsednik Nadzornog odbora
   Olja Ćorović, nezavisni član Nadzornog odbora
   Ljiljana Pajević, član Nadzornog odbora
   Dragan Rajković, član Nadzornog odbora
   Slobodanka Ružičić, član Nadzornog odbora, predstavnik zaposlenih

BIRO DIREKTORA
   dr Milorad Marjanović, v.d. direktor Zavoda i glavni urednik - biografija
   Ivana Kastratović, sekretar Zavoda
   Danijela Stanoev, šef Biroa direktora Zavoda

SEKTOR ZA RAZVOJ
   Stefan Paunović, izvršni direktor Sektora za razvoj
   Tomislav Radović, šef Centra za digitalizaciju
   Tamara Bačković, šef Centra za komunikaciju sa korisnicima
   Miloš Velašević, šef Centra informacionih tehnologija

IZDAVAČKI SEKTOR
   Vesna Pajević, izvršni direktor Izdavačkog sektora
   Slobodanka Ružičić, odgovorni urednik Redakcije za predškolsko i osnovno obrazovanje
   Tatjana Kostić, odgovorni urednik Redakcije za srednje obrazovanje
   Maja Bičenko, odgovorni koordinator za niskotiražne udžbenike
   Gordana Ilić, sekretar redakcije - urednik
   Uroš Šuvaković, odgovorni urednik Redakcije za posebna i univerzitetska izdanja
   Veselin Marić, odgovorni organizator produkcije

SEKTOR ZA MARKETING I PRODAJU
   Milan Vasić, viši saradnik za poslove veleprodaje
   Obradinka Cvijović, viši saradnik za poslove planiranja prodaje
   Nebojša Jelić, viši saradnik za poslove održavanja opreme i objekata i poslova vanrednih situacija
   Svetislav Raković, organizator rada magacina s transportom
   Sanja Bošković, šef maloprodaje

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE
   Ivana Kastratović, izvršni direktor Sektora za pravne poslove i ljudske resurse
   Slavica Gutić, viši saradnik za poslove iz oblasti ljudskih resursa
   Svetlana Davidović, viši saradnik za poslove iz oblasti ljudskih resursa
   Tanja Miljković, viši saradnik za pravne poslove i poslove izrade i praćenja realizacije komercijalnih ugovora
   Aleksandar Petrović, viši saradnik za pravne poslove i poslove izrade i praćenja realizacije komercijalnih ugovora
   Svetozar Tucović, viši saradnik za poslove iz oblasti autorskog i srodnih prava i za imovinsko-pravne poslove
   Danica Jovanović, šef javnih nabavki

SEKTOR FINANSIJA
   Leposava Rajković, izvršni direktor Sektora finansija - biografija
   Ljiljana Tešmanović, šef plana i analize
   Mirjana Misailović, šef obračuna novčanog depozita u bankama i obračuna papira za štampu

ODELJENJE ZAVODA U NOVOM SADU
   Romanca Jovanović, izvršni direktor Odeljenja u Novom Sadu i odgovorni urednik za jezike nacionalnih manjina - biografija
   Alena Peškova, viši saradnik za uredničke poslove i urednik kordinator 2 za slovački jezik