Funkcije


NADZORNI ODBOR - članovi

   Prof. dr Milan N. Jovanović, predsednik Nadzornog odbora - biografija
   Snežana Ilić, v.d. nezavisni član Nadzornog odbora - biografija
   Milorad Marjanović, član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih - biografija
   Tamara Mohači, član Nadzornog odbora - biografija
   Vladimir Cvijović, član Nadzornog odbor - biografija

KABINET DIREKTORA
   Dragoljub Kojčić, Direktor Zavoda i glavni urednik - biografija
   Slavica Gutić, sekretar Zavoda
   Miloljub Albijanić, savetnik direktora Zavoda
   Danijela Stanoev, šef Kabineta direktora Zavoda

SEKTOR ZA STRATEGIJU I RAZVOJ
   Jelena Ivanović, direktor Sektora za strategiju i razvoj i menadžer odnosa s javnošću
   Miloš Velašević, šef Centra informacionih tehnologija

IZDAVAČKI SEKTOR
   Milorad Marjanović, direktor Izdavačkog sektora
   Čedomir Cvijetić, pomoćnik direktora Izdavačkog sektora za štampu
   Borislav Vukša, pomoćnik direktora Izdavačkog sektora za nastavna sredstva
   Slobodanka Ružičić, odgovorni urednik Redakcije za predškolsko i osnovno obrazovanje
   Tatjana Kostić, odgovorni urednik Redakcije za srednje obrazovanje
   Maja Bičenko, sekretar Redakcije - urednik
   Uroš Šuvaković, odgovorni urednik Redakcije za posebna i univerzitetska izdanja
   Dragan Berkuljan, šef Odeljenja leksikografije
   Jelena Vitezović, šef Lekture i korekture
   Aleksandar Radovanović, šef grafičkih urednika

SEKTOR ZA MARKETING I PRODAJU
   Ana Vraneš, direktor Sektora za marketing i prodaju
   Dejan Jovanović, savetnik direktora Sektora za marketing i prodaju
   Branislav Đerić, pomoćnik direktora Sektora za marketing i prodaju
   Dejan Jačinac, pomoćnik direktora Sektora za marketing i prodaju
   Nikola Radonjić, pomoćnik direktora Sektora za marketing i prodaju
   Aleksandar Leposavić, koordinator za analizu tržišta, bazu saradnika i rad komercijalista na terenu
   Milan Vasić, šef maloprodaje
   Ljiljana Stanojević, rukovodilac Knjižarskog centra u Nišu
   Miloš Mitrović, pomoćnik direktora Sektora za marketing i prodaju za poslove skladištenja
   Žarko Vuković, šef magacina sa transportom

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE
   Slavica Gutić, direktor Sektora za pravne poslove i ljudske resurse
   Sonja Šarić, pomoćnik direktora Sektora za pravne poslove i ljudske resurse
   Svetlana Davidović, pomoćnik direktora Sektora za pravne poslove i ljudske resurse za poslove iz oblasti ljudskih resursa
   Tanja Krstić, savetnik direktora Pravnog sektora i ljudskih resursa
   Svetozar Tucović, šef Odeljenja za autorska i srodna prava
   Cveta Milosavljević, rukovodilac Odeljenja za poslove javnih nabavki

SEKTOR FINANSIJA
   Leposava Rajković, direktor Sektora finansija
   Dušica Miljuš, pomoćnik direktora Sektora finansija za poslove računovodstva
   Ljiljana Tešmanović, šef plana i analize

ODELJENJE ZAVODA U NOVOM SADU
   Romanca Jovanović, rukovodilac Odeljenja i odgovorni urednik za jezike nacionalnih manjina u Novom Sadu
   Alena Peškova, pomoćnik rukovodioca Odeljenja u Novom Sadu