Funkcije


NADZORNI ODBOR
   Prof. dr Milivoje Pavlović, predsednik Nadzornog odbora - biografija
   Olja Ćorović, nezavisni član Nadzornog odbora - biografija
   Zlata Ivanić, član Nadzornog odbora - biografija
   Dragan Rajković, član Nadzornog odbora - biografija
   Slobodanka Ružičić, član Nadzornog odbora, predstavnik zaposlenih - biografija

BIRO DIREKTORA
   dr Milorad Marjanović, v.d. direktor Zavoda i glavni urednik - biografija
   Slađana Manojlović, poslovni sekretar u Birou direktora

SEKTOR ZA RAZVOJ
   Stefan Paunović, izvršni direktor Sektora za razvoj - biografija
   Tamara Bačković, rukovodilac Odeljenja za komunikaciju sa korisnicima
   Miloš Velašević, rukovodilac Odeljenja informacionih tehnologija

IZDAVAČKI SEKTOR
   Vesna Pajević, izvršni direktor Izdavačkog sektora - biografija
   Slobodanka Ružičić, odgovorni urednik Redakcije za predškolsko i osnovno obrazovanje
   Tatjana Kostić, odgovorni urednik Redakcije za srednje obrazovanje
   Maja Bičenko, odgovorni urednik Centra za niskotiražne udžbenike
   Gordana Ilić, sekretar Izdavačkog sektora
   Uroš Šuvaković, odgovorni urednik Redakcije za posebna i univerzitetska izdanja
   Veselin Marić, rukovodilac Odeljenja likovno-grafičke pripreme i produkcije

SEKTOR ZA MARKETING I PRODAJU
   Milan Vasić, izvršni direktor Sektora za marketing i prodaju
   Obradinka Cvijović, viši saradnik za poslove planiranja prodaje
   Svetislav Raković, rukovodilac Odeljenja magacina
   Sanja Bošković, rukovodilac Odeljenja maloprodaje

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE
   Sonja Pavlović, izvršni direktor Sektora za pravne poslove i ljudske resurse - biografija

   Slavica Gutić, viši saradnik za poslove iz oblasti ljudskih resursa
   Svetlana Davidović, viši saradnik za poslove iz oblasti ljudskih resursa
   Tanja Miljković, viši saradnik za pravne poslove i poslove izrade i praćenja realizacije komercijalnih ugovora
   Miloš Mitrović, viši saradnik za pravne poslove i poslove izrade i praćenja realizacije komercijalnih ugovora
   Svetozar Tucović, viši saradnik za poslove iz oblasti autorskog i srodnih prava i za imovinsko-pravne poslove
   Aleksandar Petrović, viši saradnik za poslove iz oblasti autorskog i srodnih prava i za imovinsko-pravne poslove
   Danica Jovanović, rukovodilac Odeljenja za javne nabavke

SEKTOR FINANSIJA
   Leposava Rajković, izvršni direktor Sektora finansija - biografija
   Ljiljana Tešmanović, rukovodilac Odeljenja plana i analize i urednik
   Mirjana Misailović, viši stručni saradnik za obračun novčanog depozita u bankama, kontrolu ugovora i obračuna papira za štampu i urednik
   Vera Raković, viši stručni saradnik za obračun zarada, naknada troškova i drugih ličnih primanja

ODELJENJE ZAVODA U NOVOM SADU
   Romanca Jovanović, koordinator i odgovorni urednik za jezike nacionalnih manjina - biografija