Elektronski udžbenici-osnovnа školа-jezici nacionalnih manjina
BUNJEVAČKI


38104 - BUNJEVAČKA ČITANKA

Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture
za 1. i 2. razred osnovne škole

Autori:
Mirjana Savanov
Nevenka Bašić Palković


38105 - KLUPČE

moja prva bunjevačka gramatika
od 1. do 4 razreda osnovne škole

Autori:
Mirjana Savanov
Nevenka Bašić Palković


38304 - BUNJEVAČKA ČITANKA

za 3. i 4. razred osnovne škole

Autori:
Mirjana Savanov
Nevenka Bašić Palković


HRVATSKI


40304 - PRIRODA I DRUŠTVO

za 3. i 4. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku
nacionalni dodatak

Autori:
Sanja Dulić
Danijela Romić
Margareta Uršal


40310 - UČIM I STVARAM

likovna kultura za 3. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Autori:
Kosta Bogdanović
mr Rajka Bošković
mr Branislav Nikolić
Tatjana Lalić


40511 - PERSPEKTIVE – LIKOVNA KULTURA

za 5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Autor: Ljubica Vuković Dulić


40710 - LIKOVNA KULTURA

za 7 razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Autori:
Kosta Bogdanović
Rajka Bošković


40809 - GLAZBENA ŠKRINJICA – GLAZBENA KULTURA

za 8. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Autori:
Mira Temunović
Vojislav Temunović
Tamara Štricki Seg
Margareta Uršal


40810 - LIKOVNA KULTURA

za 8. razred osnovne škole na hrvatskom jeziku

Autori:
Kosta Bogdanović
Rajka Bošković


MAĐARSKI


41100 - ÁBÉCÉSKÖNYV - BUKVAR

za 1. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Autor: Erdelj Lenke


41101 - TANULJUNK OLVASNI

Munkalapok az általános iskolák 1. osztálya számára

Autor: Erdelj Lenke


41103 - TANULJUNK ÍRNI!

Munkalapok az általános iskolák 1. osztálya számára

Autor: Erdelj Lenke


41104 - OLVASÓKÖNYV

az általános iskolák 1. osztálya számára

Autori:
Baliž Magdolna
Farkaš Erika
Juhas Valeria


41107 - KORNYEZETUNK

tankönyv az általános iskolák első osztálya számára

Autori:
Ljiljana Novković
dr Biljana Trebješanin
Biljana Gačanović


41108 - GONDOLKODÓ

munkafüzet a Környezetünk tankönyvhöz az általános iskolák első osztálya számára

Autori:
Ljiljana Novković
dr Biljana Trebješanin
Biljana Gačanović


41109 - FOGALMAZÁS

munkafüzet az általános iskolák alsó tagozata számára

Autor: Čila Boršoš


41115 - MUZIKAČKA KULTURA - PEVAJMO ZAJEDNO

za 1. razred osnovne škole na mađarskom jeziku

Autor: Ilona Tolnai


41122 - NÉPI HAGYOMÁNYOK

az általános iskolák első osztálya számára

Autor: Judit Rafai


41124 - OLVASÓKÖNYV

az általános iskolák 1. osztálya számára

Autori:
dr Terteli-Telek Marta
Erdelj Lenke


41145 - MATEMATIKA - TANKÖNYV

az általános iskolák első osztálya számára

Autori:
Olivera Todorović
Srđan Ognjanović


41146 - MATEMATIKA 1

munkafüzet az általános iskolák első osztálya számára

Autori:
Olivera Todorović
Srđan Ognjanović


41200 - OLVASÓKÖNYV

az általános iskolák 2. osztálya számára

Autor: Erdelj Lenke


41201 - BESZÉLJÜNK ÉS ÍRJUNK !

munkafüzet anyanyelvből az általános iskolák 2. osztálya számára

Autori:
dr Molnar Čikoš Laslo
Erdelj Lenke


41205 - KÖRNYEZETÜNK 2

tankönyv az általános iskolák második osztálya számára

Autori:
Biljana Gačanović
Ljiljana Novković
dr Biljana Trebješanin


41206 - FÜRKÉSZŐ 2

Munkafüzet a Környezetünk tankönyvhöz az általános iskolák második osztálya számára

Autori:
Biljana Gačanović
dr Biljana Trebješanin
Ljiljana Novković


41208 - OLVASÁSI MUNKALAPOK

az általános iskolák 2. osztálya számára

Autor: Erdelj Lenke


SLOVAČKI


42200 - VESELÝ DOMČEK 2

čítanka pre 2. ročník základnej školy

Autor: Zoroslav Spevak


42201 - SLOVENSKÝ JAZYK

pre 3. ročník základnej školy

Autor: Svetlana Zolnjan


42600 - ČÍTANKA

pre 6. ročník základnej školy

Autor: Hodolič Jarmila


42601 - SLOVENSKÝ JAZYK A KULTÚRA VYJADROVANIA

pre 6. ročník základnej školy

Autori:
PEŠKOVA ALENA
VALIHORA JOZEF


42102 - Čítanka pre 1. ročnik zákldnej školy

Preuzmite interaktivnu čitanku

Autor: Miluška Anušjak-Majera


RUMUNSKI


43600 - CARTE DE CITIRE

pentru clasa a VI-a a şcolii elementare

Autor: ELENA COJOCAR