Finansijski izveštaji

Finasijski izveštaj za 2021. godinu

1. Dokument „Program poslovanja za 2021. godinu“ preuzimanje dokumenta
2. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2021-31.03.2021 godine“ preuzimanje dokumenta
3. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2021-30.06.2021 godine“ preuzimanje dokumenta
4. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2021-30.09.2021 godine“ preuzimanje dokumenta
5. Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 31.03.2021.“ preuzimanje dokumenta
6. Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2021. do 30.09.2021.“ preuzimanje dokumenta


Finasijski izveštaj za 2020. godinu

1. Dokument „Program o izmeni i dopuni programa poslovanja za 2020. godinu“ preuzimanje dokumenta
2. Dokument „Program poslovanja za 2020. godinu“ preuzimanje dokumenta
3. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2020-31.03.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
4. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2020-30.06.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
5. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2020-30.09.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
6. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2020-31.12.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
7. Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 31.03.2020.“ preuzimanje dokumenta
8. Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 30.06.2020.“ preuzimanje dokumenta
9. Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 30.09.2020.“ preuzimanje dokumenta
10. Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.“ preuzimanje dokumenta
11. Dokument „Statistički Bilans stanja na dan 31.12.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
12. Dokument „Statistički Bilans uspeha za period 01.01.2020-31.12.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
13. Dokument „Statistički izveštaj za 2020. godinu“ preuzimanje dokumenta
14. Dokument „Bilans stanja na dan 31.12.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
15. Dokument „Bilans uspeha za period 01.01.2020-31.12.2020 godine“ preuzimanje dokumenta
16. Dokument „NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2020. GODINU“ preuzimanje dokumenta


Finasijski izveštaj za 2019. godinu

1. Dokument „Program poslovanja za 2019. godinu“ preuzimanje dokumenta
2. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2019-31.03.2019 godine“ preuzimanje dokumenta
3. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2019-30.06.2019 godine“ preuzimanje dokumenta
4. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2019-30.09.2019 godine“ preuzimanje dokumenta
5. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2019-31.12.2019 godine“ preuzimanje dokumenta
6. Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.03.2019.“ preuzimanje dokumenta
7. Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019.“ preuzimanje dokumenta
8. Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.09.2019.“ preuzimanje dokumenta
9. Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.“ preuzimanje dokumenta
10. Dokument „Bilans stanja na dan 31.12.2019 godine“ preuzimanje dokumenta
11. Dokument „Bilans uspeha za period 01.01.2019-31.12.2019 godine“ preuzimanje dokumenta
12. Dokument „Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2019-31.12.2019 godine“ preuzimanje dokumenta


Finasijski izveštaj za 2018. godinu

1. Dokument „Program poslovanja za 2018. godinu“ preuzimanje dokumenta
2. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2018-31.03.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
3. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2018-30.06.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
4. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2018-30.09.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
5. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2018-31.12.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
6. Dokument „Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.“ preuzimanje dokumenta
7. Dokument „Bilans stanja na dan 31.12.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
8. Dokument „Bilans uspeha za period 01.01.2018-31.12.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
9. Dokument „Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2018-31.12.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
10. Dokument „Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2018-31.12.2018 godine“ preuzimanje dokumenta
11. Dokument „Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju
12. Dokument „NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2018. GODINU“ preuzimanje dokumenta
13. Dokument „Izveštaj nezivisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju


Finasijski izveštaj za 2017. godinu

1. Dokument „Program poslovanja za 2017. godinu“ preuzimanje dokumenta
2. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2017-31.03.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
3. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2017-30.06.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
4. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2017-30.09.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
5. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2017-31.12.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
6. Dokument „Bilans stanja na dan 31.12.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
7. Dokument „Bilans uspeha za period 01.01.2017-31.12.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
8. Dokument „Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2017-31.12.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
9. Dokument „Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2017-31.12.2017 godine“ preuzimanje dokumenta
10. Dokument „Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju
11. Dokument „NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017. GODINU“ preuzimanje dokumenta
12. Dokument „Izveštaj nezivisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju


Finasijski izveštaj za 2016. godinu

1. Dokument „Program poslovanja za 2016. godinu“ preuzimanje dokumenta
2. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2016-31.03.2016 godine“ preuzimanje dokumenta
3. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2016-30.06.2016 godine“ preuzimanje dokumenta
4. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2016-30.09.2016 godine“ preuzimanje dokumenta
5. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2016-31.12.2016 godine“ preuzimanje dokumenta
6. Dokument „IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA Za period od 01.01.2016. do 31.12.2016.“ preuzimanje dokumenta
7. Dokument „FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU - PUN OBIM “ preuzimanje dokumenta
8. Dokument „GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP ZAVODA ZA UDžBENIKE ZA 2016.GODINU“ preuzimanje dokumenta
9. Dokument „NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU“ preuzimanje dokumenta


Finasijski izveštaj za 2015. godinu

1. Dokument „Program poslovanja za 2015. godinu“ preuzimanje dokumenta
2. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2015-31.03.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
3. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.04.2015-30.06.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
4. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.07.2015-30.09.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
5. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.10.2015-31.12.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
6. Dokument „Bilans stanja na dan 31.12.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
7. Dokument „Bilans uspeha za period 01.01.2015-31.12.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
8. Dokument „Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2015-31.12.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
9. Dokument „Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2015-31.12.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
10. Dokument „Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2015-31.12.2015 godine“ preuzimanje dokumenta
11. Dokument „Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju
12. Dokument „Napomene uz finansijske zveštaje za 2015. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju
13. Dokument „Izveštaj nezivisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju


Finasijski izveštaj za 2014. godinu

1. Dokument „Program poslovanja za 2014. godinu“ preuzimanje dokumenta
2. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.01.2014-31.03.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
3. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.04.2014-30.06.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
4. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.07.2014-30.09.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
5. Dokument „Obrasci-tromesečno izveštavanje 01.10.2014-31.12.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
6. Dokument „Bilans stanja na dan 31.12.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
7. Dokument „Bilans uspeha za period 01.01.2014-31.12.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
8. Dokument „Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2014-31.12.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
9. Dokument „Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2014-31.12.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
10. Dokument „Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2014-31.12.2014 godine“ preuzimanje dokumenta
11. Dokument „Posebni podaci za 2014. godinu“ preuzimanje dokumenta
12. Dokument „Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju
13. Dokument „Izveštaj nezivisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu“ preuzimanje dokumenta izveštaj o poslovanju


Finasijski izveštaj za 2013. godinu

1. Dokument „Program poslovanja za 2013. godinu“ preuzimanje dokumenta
2. Dokument „Redovni godišnji finasijski izveštaj za 2013. godinu“ preuzimanje dokumenta
3. Dokument „Izveštaj o poslovanju za 2013 godinu“ preuzimanje dokumenta


Finasijski izveštaj za 2012. godinu

1. Dokument „Program poslovanja za 2012. godinu“ preuzimanje dokumenta
2. Dokument „Redovni godišnji finasijski izveštaj za 2012. godinu“ preuzimanje dokumenta