Pripreme za 8. razred osnovne škole

Srpski jezik

1. Orijentacioni raspored nastavnog gradiva sa neposrednim pripremama preuzimanje dokumenta

Matematika

1. Cilj i zadaci preuzimanje dokumenta
2. Nastavne jedinice preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Biologija

1. Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Metodički priručnik i orijentacioni raspored za nastavnike biologije
autor(i): Jelena Stanisavljević
preuzimanje dokumenta

Istorija

1. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada nastavnika preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Geografija

1. Predgovor preuzimanje dokumenta
2. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
3. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
5. Prilozi preuzimanje dokumenta
6. Tabele za praćenje rada preuzimanje dokumenta

Fizika

1. Predgovor preuzimanje dokumenta
2. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
3. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
5. Obrazovni standardi preuzimanje dokumenta

Hemija

1. Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
3. Obrazovni standardi preuzimanje dokumenta

Engleski jezik

Enjoying English 8

1. Godišnji program rada i godišnji operativni plan preuzimanje dokumenta
2. Godišnji program rada i godišnji operativni plan (Vojvodina) preuzimanje dokumenta
3. Pripreme Unit 1-5 preuzimanje dokumenta
4. Pripreme Unit 6-8 preuzimanje dokumenta
5. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
6. Mesečni program rada i mesečni operativni plan preuzimanje dokumenta
7. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Talk Talk 4

1. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Ruski jezik

1. Godišnji plan rada
autori: Predrag Piper, Marina Petković i Svetlana Mirković
preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Nemački jezik

1. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Francuski jezik

1. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Italijanski jezik

1. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Španski jezik

1. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Likovna kultura (Kosta Bogdanović, Rajka Bošković)

1. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Muzička kultura - K.B.18710 (Gordana Stojanović)

1. Nastavni plan preuzimanje dokumenta
2. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
3. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Muzička kultura - K.B.18712 (Sonja Marinković)

1. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
2. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

 

Tehničko i informatičko obrazovanje

1. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta