Pripreme i priručnici za 2. razred srednje škole

ENGLESKI JEZIK

IMPROVING ENGLISH 2

GIMNAZIJA - DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER - NOVO

1. Priprema za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Mesečni planovi rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Priručnik za nastavnike sa rešenjima vežbanja - NOVO preuzimanje dokumenta

GIMNAZIJA - PRIRODNI I OPŠTI SMER - NOVO

1. Priprema za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Mesečni planovi rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Priručnik za nastavnike sa rešenjima vežbanja - NOVO preuzimanje dokumenta

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

1. Priprema za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Mesečni planovi rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Priručnik za nastavnike sa rešenjima vežbanja - NOVO preuzimanje dokumenta

FRANCUSKI JEZIK ZA 2. RAZRED GIMNAZIJE I SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA
autori: Živana Baratović, Ana Topoljski, Snežana Gudurić

1. Priručnik za nastavnike preuzimanje dokumenta
2. Globalni plan rada - 2 časa nedeljno preuzimanje dokumenta
3. Godišnji plan rada - 2 časa nedeljno preuzimanje dokumenta
4. Operativni plan rada nastavnika - 2 časa nedeljno preuzimanje dokumenta
5. Globalni plan rada - 3 časa nedeljno preuzimanje dokumenta
6. Godišnji plan rada - 3 časa nedeljno preuzimanje dokumenta
7. Operativni plan rada nastavnika - 3 časa nedeljno preuzimanje dokumenta
8. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

RUSKI JEZIK ZA 2. RAZRED GIMNAZIJE I SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA

1. Priprema za čas preuzimanje dokumenta
2. Godišnji plan rada preuzimanje dokumenta
3. Operativni plan rada preuzimanje dokumenta