Pripreme za 4. razred osnovne škole

Srpski jezik

1. Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas - originalni raspored preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas - Predlog adaptiran prema kalendaru za šk. 2015/2016. god preuzimanje dokumenta
4. Ciljevi, zadaci i standardi nastave srpskog jezika
autor: Danica Pantović
preuzimanje dokumenta
5. Prilozi za pripreme
autor: Danica Pantović
preuzimanje dokumenta
6. Testovi - Kontrolni zadaci
preuzimanje dokumenta

Matematika

1. Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
3. Radni listići za matematiku
autori: Olivera Todorović i Srđan Ognjanović
preuzimanje dokumenta

Priroda i društvo

1. Vodič za planiranje nastave sa standardima preuzimanje dokumenta

Likovna kultura

1. Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Muzička kultura

1. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Engleski jezik - EASY 4

1. Godišnji program rada nastavnika i mesečni operativni plan preuzimanje dokumenta
2. Godišnji program rada nastavnika i mesečni operativni plan (Vojvodina) preuzimanje dokumenta
3. Operativni plan rada nastavnika 2015-16 preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta