Pripreme i priručnici za 2. razred osnovne škole

Srpski jezik

- Godišnji i operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni planovi rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas (septembar-oktobar) - NOVO preuzimanje dokumenta
- Provere znanja - NOVO preuzimanje dokumenta

Srpski kao nematarnji jezik

- Priručnik za nastavnike uz udžbenik za 2. razred osnovne škole „OD IGRE DO SLOVA“
(SA PRIPREMAMA I PLANOVIMA)
Autori: Biljana Maksimović, Nataša Dobrić
preuzimanje dokumenta

Matematika

- Globalni plan rada - Centralna Srbija - NOVO preuzimanje dokumenta
- Globalni plan rada - Vojvodina - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - Centralna Srbija - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - Vojvodina - NOVO preuzimanje dokumenta
- Vodič za planiranje nastave (2021/2022) - NOVO preuzimanje dokumenta

Svet oko nas

- Godišnji plan - ishodi i međupredmetne kompetencije - Centralna Srbija - NOVO preuzimanje dokumenta
- Globalni (Godišnji) plan rada - Centralna Srbija - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni (Mesečni) planovi rada - Centralna Srbija - NOVO preuzimanje dokumenta
- Godišnji plan - ishodi i međupredmetne kompetencije - Vojvodina - NOVO preuzimanje dokumenta
- Globalni (Godišnji) plan rada - Vojvodina- NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni (Mesečni) planovi rada - Vojvodina- NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečne pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- Kontrolni testovi - NOVO preuzimanje dokumenta

Likovna kultura

- Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Muzička kultura

- Globalni (Godišnji) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni (Mesečni) planovi rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Engleski jezik - EASY 2

- Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni planovi rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Ishodi i pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta

Ruski jezik

- Родничок 2 - Priručnik za nastavnike
autor(i): dr Ljudmila Popović, Jelena Ginić
preuzimanje dokumenta

Nemački jezik

- DU UND ICH 2 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit i Ivanka Fajfer-Čagorović
preuzimanje dokumenta

Francuski jezik - COULEURS

- Godišnji (Globalni) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni (Mesečni) planovi rada - NOVO preuzimanje dokumenta

Slovački jezik

- Priručnik uz udžbenički komplet
autor(i): Zolnjan Svetlana
preuzimanje dokumenta

Bunjevačka čitanka

- Priručnik za učitelje uz BUNJEVAČKU ČITANKU za 1. i 2. razred osnovne škole
autor(i): Mirjana Savanov, Ruža Josić
preuzimanje dokumenta

Čuvari prirode

- Čuvari prirode 2 - Priručnik za učitelje
autor(i): Vera Matanović, Branislav Stanec, Vera Đorđević
preuzimanje dokumenta