Pripreme i priručnici za 1. razred osnovne škole

Srpski jezik

- Operativni mesečni planovi - NOVO preuzimanje dokumenta
- Godišnji operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečne pripreme - NOVO preuzimanje dokumenta
- Godišnji plan rada - Varijanta A preuzimanje dokumenta
- Godišnji plan rada - Varijanta B preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - Varijanta B preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
- Testovi - Kontrolni zadaci
preuzimanje dokumenta
- Testovi - Provera znanja
preuzimanje dokumenta
- Priručnik za učitelje uz Čitanku Rumena svitanja i Kaži mi da ti kažem
autor: dr Miroljub Vučković
preuzimanje dokumenta

Srpski kao nematarnji jezik

- Priručnik za nastavnike uz slikovnicu za 1. razred osnovne škole „ZDRAVO, DECO!“
(SA PRIPREMAMA I PLANOVIMA)
autori: Biljana Maksimović, Nataša Dobrić
preuzimanje dokumenta

Matematika

- Godišnji plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- Radni listići za matematiku
autori: Olivera Todorović i Srđan Ognjanović
preuzimanje dokumenta

Svet oko nas

- Vodič za planiranje za Svet oko nas - NOVO preuzimanje dokumenta

Likovna kultura

- Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Muzička kultura

- Orjentacioni raspored nastavnog gradiva - NOVO preuzimanje dokumenta
- Godišnji i operativni plan rada (u pripremi) preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

SOLFEĐO - 1. razred šestogodišnje muzičke škole

- Metodički priručnik za nastavnike- NOVO preuzimanje dokumenta

Engleski jezik - EASY 1

- Godišnji plan rada sa ishodima i standardima i posebnim naznakama za Vojvodinu - NOVO preuzimanje dokumenta
- Operativni mesečni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni plan rada - centralna Srbija i Vojvodina - razlike u kalendaru - NOVO preuzimanje dokumenta
- Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
- EASY 1 - Priručnik za nastavnike za engleski jezik
autor: Zorana Nenezić
preuzimanje dokumenta

Ruski jezik

- РОДНИЧОК 1 - Priručnik za nastavnike
autori: dr Ljudmila Popović, Jelena Ginić
preuzimanje dokumenta

Nemački jezik - DU UND ICH 1

- DU UND ICH 1 - Priručnik za nastavnike
autori: Šmit Cvijeta , Fajfer-Čagorović Ivanka , Vračarić Ildiko , Babić Ana
preuzimanje dokumenta

Francuski jezik - IMAGES

- Godišnji (Globalni) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
- Mesečni planovi rada - NOVO preuzimanje dokumenta

Čuvari prirode

- Čuvari prirode 1 - Priručnik za učitelje
autori: Vera Matanović, Vera Đorđević, Branislav Stanec
preuzimanje dokumenta

Bunjevačka čitanka

- Priručnik za učitelje uz BUNJEVAČKU ČITANKU za 1. i 2. razred osnovne škole
autori: Mirjana Savanov, Ruža Josić
preuzimanje dokumenta