Pripreme za 1. razred osnovne škole

Srpski jezik

1. Operativni mesečni planovi - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Godišnji operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Mesečne pripreme - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Godišnji plan rada - Varijanta A preuzimanje dokumenta
5. Godišnji plan rada - Varijanta B preuzimanje dokumenta
6. Operativni plan rada - Varijanta B preuzimanje dokumenta
7. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
8. Testovi - Kontrolni zadaci
preuzimanje dokumenta
9. Testovi - Provera znanja
preuzimanje dokumenta

Matematika

1. Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
3. Radni listići za matematiku
autori: Olivera Todorović i Srđan Ognjanović
preuzimanje dokumenta

Svet oko nas

1. Vodič za planiranje za Svet oko nas - NOVO preuzimanje dokumenta

Likovna kultura

1. Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Muzička kultura

1. Orjentacioni raspored nastavnog gradiva - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Godišnji i operativni plan rada (u pripremi) preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Engleski jezik - EASY 1

1. Godišnji plan rada sa ishodima i standardima i posebnim naznakama za Vojvodinu - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Operativni mesečni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Mesečni plan rada - centralna Srbija i Vojvodina - razlike u kalendaru - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta