Pripreme i priručnici za 1. razred osnovne škole

Srpski jezik

1. Operativni mesečni planovi - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Godišnji operativni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Mesečne pripreme - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Godišnji plan rada - Varijanta A preuzimanje dokumenta
5. Godišnji plan rada - Varijanta B preuzimanje dokumenta
6. Operativni plan rada - Varijanta B preuzimanje dokumenta
7. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
8. Testovi - Kontrolni zadaci
preuzimanje dokumenta
9. Testovi - Provera znanja
preuzimanje dokumenta
10. Priručnik za učitelje uz Čitanku Rumena svitanja i Kaži mi da ti kažem
autor: dr Miroljub Vučković
preuzimanje dokumenta

Srpski jezik kao nematarnji jezik

1. Priručnik za nastavnike uz slikovnicu za 1. razred osnovne škole „ZDRAVO, DECO!“
autori: Biljana Maksimović, Nataša Dobrić
preuzimanje dokumenta

Matematika

1. Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta
3. Radni listići za matematiku
autori: Olivera Todorović i Srđan Ognjanović
preuzimanje dokumenta

Svet oko nas

1. Vodič za planiranje za Svet oko nas - NOVO preuzimanje dokumenta

Likovna kultura

1. Godišnji i operativni plan rada preuzimanje dokumenta
2. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Muzička kultura

1. Orjentacioni raspored nastavnog gradiva - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Godišnji i operativni plan rada (u pripremi) preuzimanje dokumenta
3. Pripreme za čas preuzimanje dokumenta

Engleski jezik - EASY 1

1. Godišnji plan rada sa ishodima i standardima i posebnim naznakama za Vojvodinu - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Operativni mesečni plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
3. Mesečni plan rada - centralna Srbija i Vojvodina - razlike u kalendaru - NOVO preuzimanje dokumenta
4. Pripreme za čas - NOVO preuzimanje dokumenta
5. EASY 1 - Priručnik za nastavnike za engleski jezik
autor: Zorana Nenezić
preuzimanje dokumenta

Ruski jezik

1. RODNIČOK 1 - Priručnik za nastavnike
autori: dr Ljudmila Popović, Jelena Ginić
preuzimanje dokumenta

Nemački jezik - DU UND ICH 1

1. DU UND ICH 1 - Priručnik za nastavnike
autori: Šmit Cvijeta , Fajfer-Čagorović Ivanka , Vračarić Ildiko , Babić Ana
preuzimanje dokumenta

Francuski jezik - IMAGES

1. Godišnji (Globalni) plan rada - NOVO preuzimanje dokumenta
2. Mesečni planovi rada - NOVO preuzimanje dokumenta

Čuvari prirode

1. Čuvari prirode 1 - Priručnik za učitelje
autori: Vera Matanović, Vera Đorđević, Branislav Stanec
preuzimanje dokumenta

Bunjevačka čitanka

1. Priručnik za učitelje uz BUNJEVAČKU ČITANKU za 1. i 2. razred osnovne škole
autori: Mirjana Savanov, Ruža Josić
preuzimanje dokumenta