Pregovarački postupak bez javnog poziva za podnošenje ponuda