Plan javnih nabavki

Plan nabavki:

1. Dokument „Plan nabavki za 2014. godinu“ preuzimanje dokumenta
2. Dokument „Izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2014. godinu“ preuzimanje dokumenta
3. Dokument „Plan nabavki za 2015. godinu“ preuzimanje dokumenta
4. Dokument „Izveštaj o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki I kvartal 2015.godine“ preuzimanje dokumenta
5. Dokument „Izveštaj o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki II kvartal 2015.godine“ preuzimanje dokumenta
6. Dokument „Izveštaj o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki III kvartal 2015.godine“ preuzimanje dokumenta
7. Dokument „Izveštaj o zaključenim ugovorima u 1. kvartalu za javne nabavke male vrednosti, nabavke na koje se ne primenjuju odredbe Zakona o JN (narudžbenice)“ preuzimanje dokumenta
8. Dokument „Izveštaj o zaključenim ugovorima u 2. kvartalu za javne nabavke male vrednosti, nabavke na koje se ne primenjuju odredbe Zakona o JN (narudžbenice)“ preuzimanje dokumenta
9. Dokument „Plan nabavki za 2016. godinu“ preuzimanje dokumenta
10. Dokument „Izveštaj o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki I kvartal 2016. godine“ preuzimanje dokumenta
11. Dokument „Izveštaj o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki II kvartal 2016. godine“ preuzimanje dokumenta