Organizaciona šema


Organizaciona šema Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike“, Beograd


1. Dokument „Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova“ preuzimanje dokumenta