Oglasi

1. Dokument „OBRAZAC - PONUDA ZA PRAVNA LICA“ preuzimanje dokumenta
2. Dokument „OGLAS BR. 1 - RADI DAVANJA U ZAKUP POSLOVNO-MAGACINSKOG PROSTORA PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA“ preuzimanje dokumenta
3. Dokument „OGLAS BR. 2 - RADI DAVANJA U ZAKUP POSLOVNO-MAGACINSKOG PROSTORA PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA“ preuzimanje dokumenta