Aktuelno


Objava
Improving English, primer kvalitetnog udžbenika za engleski jezik
Studo B - BEOGRADE DOBAR DAN - Gost: Jelena Ivanović
16.08.2021.

Pošta i Zavod za udžbenike zajedno za lakšu i povoljniju nabavku udžbenika
Maja Herman Sekulić – ambasador i ikona kuturne diplomatije
Happy TV - POSLE RUČKA - Ko sve piše i prodaje udžbenike đacima u Srbiji i koliko je to loše?
28.01.2021.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI [27.11.2020.]
StudioB Jutro sa Sanjom - ZAVOD ZA UDžBENIKE [04.09.2020.]
Vodič kroz književni svet Maje Herman Sekulić
Zavod za udžbenike gradi novu priču na proverenim temeljima
64. Međunarodni beogradski sajam knjiga
Dr Maja Herman Sekulić - „Majstor metafore i stvaralačkog impulsa“
ISTORIJA SRPSKOG NARODA U 19. I POČETKOM 20. VEKA. SRPSKA DRŽAVA U 19. VEKU

Prof. dr Rade Božović, Istorija arapske klasične i narodne književnosti

PREDSTAVLJANJE KNJIGE "OSTRVO MONSTRUM"
THE PAPYRUS TRILOGY