Audio sadržaj uz udžbenik:

MUZIČKA KULTURA za 8. razred osnovne škole

Kb :18710

Autori udžbenika : RAJČEVIĆ MILICA, STOJANOVIĆ GORDANA


Numera br.: 1 - Himna Bože pravde
Numera br.: 2 - Himna Svetom Savi
Numera br.: 3 - F. Šubert, Ave Marija
Numera br.: 4 - M. Musogorski, Slike sa izložbe, izbor (Gnom, Stari zamak, Tiljeri, Velika kapija u Kijevu)
Numera br.: 5 - B. Smetana, Vltava
Numera br.: 6 - A. Dvoržak, Simfonija broj 9 „Iz Novog sveta“, stav 4
Numera br.: 7 - F. List, Koncert za klavir i orkestar br. 1, stav 1
Numera br.: 8 - N. Paganini, Koncert za violinu i orkestar br. 2, stav 1
Numera br.: 9 - A. Dvoržak, Koncert za violončelo i orkestar xa-mol, stav 3
Numera br.: 10 - F. Mendelson, Koncert za violinu i orkestar e-mol, stav 1
Numera br.: 11 - P. I. Čajkovski, Koncert za klavir i orkestar be-mol, stav 3
Numera br.: 12 - F. Šopen, Revolucionarna etida op. 10, br. 12
Numera br.: 13 - N. Paganini, Koncert za violinu i orkestar br. 2, stav 3 („La Kampanela“)
Numera br.: 14 - R. Šuman, Sanjarenje
Numera br.: 15 - J. Štraus, mladji, Glasovi proleća, valcer
Numera br.: 16 - F. Šopen, Valcer br. 19, a-mol
Numera br.: 17 - F. Šopen, Mazurka, op. 24, br. 1
Numera br.: 18 - F. Šopen, Poloneza As-dur, op. 53
Numera br.: 19 - B. Smetana, Gudački kvartet „Iz mog života“, stav 2, Polka
Numera br.: 20 - J. Brams, Madjarska igra br. 5
Numera br.: 21 - P. I. Čajkovski, Igra šećerne vile
Numera br.: 22 - K. Stanković, Srpska nacionalna pesma
Numera br.: 23 - S. St. Mokranjac, Kozar
Numera br.: 24 - S. St. Mokranjac, Božićni tropar
Numera br.: 25 - K. Debisi, Mesečina
Numera br.: 26 - M. Ravel, Bolero
Numera br.: 27 - I. Stravinski, Ruska igra iz baleta Petruška
Numera br.: 28 - DJ. Ligeti, Artikulacija
Numera br.: 29 - B. Dugić, Zov za nedostižnom lepotom
Numera br.: 30 - S. Hristić, Uvodna muzika za IV čin baleta Ohridska legenda
Numera br.: 31 - Lj. Marić, Vizantijski koncert
Numera br.: 32 - Moja mala nema mane, peva Zvonko Bogdan
Numera br.: 33 - Zapevala sojka ptica, peva Vasilija Radojčić
Numera br.: 34 - Jovano, Jovanke, peva Biljana Krstić
Numera br.: 35 - D. Kraljić, Devojko mala iz filma Ljubav i moda (peva Vlastimir DJuza Stojiljković)