Audio sadržaj uz udžbenik:

MUZIČKA KULTURA za 6. razred osnovne škole

Kb :16710

Autori udžbenika : RAJČEVIĆ MILICA, STOJANOVIĆ GORDANA


Numera br.: 1 - Vizantijski napev, Axion Estin
Numera br.: 2 - Gregorijanski koral, Kirie eleison
Numera br.: 3 - Misa Agnus dei
Numera br.: 4 - Misa Kirie eleison
Numera br.: 5 - Božićni tropar, Roždestvo tvoje
Numera br.: 6 - Božićni tropar
Numera br.: 7 - Aliluja
Numera br.: 8 - Haljina od perja
Numera br.: 9 - Tebe pojem
Numera br.: 10 - Igra Robina i Marion
Numera br.: 11 - Kokošji ples
Numera br.: 12 - Skomraška igra
Numera br.: 13 - Gaeta
Numera br.: 14 - Srednjovekovni ples
Numera br.: 15 - Sumer is icumen in
Numera br.: 16 - Hvalite gospoda (Alleluia)
Numera br.: 17 - Karmina Burana, O fortuna
Numera br.: 18 - Karmina Burana, Veni, veni, venias
Numera br.: 19 - Ameno
Numera br.: 20 - Ameno
Numera br.: 21 - Pevanje ptica
Numera br.: 22 - Gloria iz Mise Brevis
Numera br.: 23 - Madrigal, Il est bel et bon
Numera br.: 24 - Eho
Numera br.: 25 - Renesansni ples
Numera br.: 26 - Kirie iz Mise pape Marčela
Numera br.: 27 - The Bells (Zvona)
Numera br.: 28 - Kanon
Numera br.: 29 - Tokata i fuga u de-molu
Numera br.: 30 - La kampanela
Numera br.: 31 - Rok tokata
Numera br.: 32 - Igra šećerne vile
Numera br.: 33 - Turski marš
Numera br.: 34 - Renesansna lauta
Numera br.: 35 - Mala noćna muzika, I stav
Numera br.: 36 - Turski marš iz Sonate A-dur
Numera br.: 37 - Treća rukovet
Numera br.: 38 - Tamburin
Numera br.: 39 - Lazi, Lazo, Lazare
Numera br.: 40 - Narodno oro
Numera br.: 41 - Za Elizu
Numera br.: 42 - Marš na Drinu