Audio sadržaj uz udžbenik:

MUZIČKA KULTURA za 5. razred osnovne škole

Kb :15710

Autori udžbenika : RAJČEVIĆ MILICA, STOJANOVIĆ GORDANA


Numera br.: 1 - Pesma severnoameričkih indijanaca
Numera br.: 2 - Sakupljači meda
Numera br.: 3 - Ovo drvo rodno bilo, lazarička
Numera br.: 4 - Oj dodole, mili Bože, dodolska
Numera br.: 5 - Sinfonija iz Novog sveta, III stav
Numera br.: 6 - Igra sabljama iz baleta Gajana
Numera br.: 7 - Posvećenje proleća, Obredna igra žrtve
Numera br.: 8 - Kineska melodija, primer za pentatoniku
Numera br.: 9 - Seikilova napitnica, antička Grčka
Numera br.: 10 - Stevan Stojanović Mokranjac, Peta rukovet
Numera br.: 11 - Igra skakavaca
Numera br.: 12 - Druga balkanska igra
Numera br.: 13 - Ti jedina iz Bojvidjanske svite
Numera br.: 14 - Mala noćna muzika, I stav
Numera br.: 15 - Proleće iz ciklusa Četiri godišnja doba
Numera br.: 16 - Grlica iz baleta Ohridska legenda
Numera br.: 17 - Uvodna muzika za IV čin beleta Ohridska legenda
Numera br.: 18 - Mala noćna muzika, III stav, Manuet
Numera br.: 19 - Slike sa izložbe, Gnom
Numera br.: 20 - Slike sa izložbe, Stari zamak
Numera br.: 21 - Slike sa izložbe, Tiljeri
Numera br.: 22 - Slike sa izložbe, Velika kapija u Kijevu
Numera br.: 23 - Vltava
Numera br.: 24 - Pisaća mašina