Vizija

Liderska pozicija u izdavanju udžbenika, modernih nastavnih sredstava, posebnih i značajnih dela uz saradnju sa eminentnim referentnim institucijama, organizacijama i pojednincima na podizanju kvaliteta obrazovanja, nauke i kulture u Republici Srbiji.