Priručnici za 8. razred osnovne škole

Srpski jezik

1. Nastava srpskog jezika u 8. razredu osnovne škole - Priručnik za nastavnike
autor(i): dr Duška Klikovac, dr Ljiljana Bajić, dr Zona Mrkalj
preuzimanje dokumenta

Biologija

1. Metodički priručnik i orijentacioni raspored za nastavnike biologije
autor(i): Jelena Stanisavljević
preuzimanje dokumenta

Engleski jezik

1. ENJOYING ENGLISH 8 - priručnik za nastavnike za engleski jezik
autor(i): Jonathan Pendlebury, Katarina Kovačević
preuzimanje dokumenta
2. TALK TALK 4 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Natalija Kantar
preuzimanje dokumenta

Ruski jezik

1. RODNIČOK 8 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Ljudmila Popović, Jelena Ginić
preuzimanje dokumenta

Francuski jezik

1. LE FRANÇAIS POUR NOUS 4 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Dušanka Točanac-Milivojev
preuzimanje dokumenta

Nemački jezik

1. KONTAKTE 8 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Gordana Letić-Glišić, Svetlana Pantelić
preuzimanje dokumenta
2. HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 4 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Cvijeta Šmit, Ildiko Vračarić, Ana Babić, Ivanka Fajfer-Čagorović
preuzimanje dokumenta

Španski jezik

1. ¿HABLAMOS? 4 - Priručnik za nastavnike
autor(i): Anđelka Pejović, Maja Andrijević
preuzimanje dokumenta

Informatika i računarstvo

1. INFORMATIKA I RAČUNARSTVO - Priručnik za nastavnike
autor(i): Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić
preuzimanje dokumenta