EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA
21687 - Pravo

Autor:
Jelena Đurić


21689 - Državno uređenje

Autori:
Budimir Košutić
Vladan Petrov


21690 - Poslovna ekonomija

Autori:
Blagoje Paunović
Dragan Stojković
Milutin Dobrilović


21691 - Principi ekonomije

Autori:
Gojko Rikalović
Dejan Molnar
Maja Jandrić


21692 - Ekonomija

Autori:
Blagoje Paunović
Milutin Dobrilović


21693 - Knjigovodstvo

Autor: Vera Poznanić Leko


21694 - Finansijsko poslovanje

Autori:
Vladimir Zakić
Snježana Đurđević
Vera Mirović


21699 - Računovodstvo

Autor: Vera Poznanić Leko


21695 - Kancelarijsko poslovanje

Autori:
Slobodan Rajković
Branka Subotić


22663 - Pravo

Autor: Jelena Đurić


22665 - Osnovi radnog prava

Autor: Jelena Đurić


22677 - Osnovi prava

Autori:
Marija Drašković
Stevan Lilić


22692 - Ekonomija

Autori:
Nikola Fabris
Igor M. Pejović


22695 - Kancelarijsko poslovanje - poslovni administrator

Autori:
Slobodan Rajković
Branka Subotić


22696 - Kancelarijsko poslovanje - finansijski administrator

Autori:
Slobodan Rajković
Branka Subotić


22721 - Osnovi pravnih postupala - upravni postupak

Autori:
Slavoljub Popović
Stevan Lilić


23116 - Ustav i pravo građana

Autor: Slavko Tadić


23660 - Javne finansije

Autori:
Božidar Raičević
Milan Kecman


23666 - Bankarsko poslovanje

Autori:
Mirko Kulić
Predrag Kapor
Srđan Marinković


23779 - Veštine komunikacije

Autori:
Nataša Martić
Zorica Kostić


23670 - Osnovi radnog prava

Autor: Jelena Đurić


23695 - Kancelarijsko poslovanje - poslovni administrator

Autori:
Jasmina Novaković
Dušica Miljanović


23762 - Principi ekonomije

Autori:
Gojko Rikalović
Dejan Molnar
Maja Jandrić
Gordana Kokeza


23774 - Statistika

Autori:
Jasna Soldić Aleksić
Nada Trifković


23775 - Statistika - zbirka zadataka

Autori:
Jasna Soldić Aleksić
Milan Vukosavljević
Bojana Milićević


23781 - Poslovi pravnog prometa - radna sveska

Autor: Anita Mladenović


23760 - Pravo

Autor: Jelena Đurić


24696 - Ekonomija - nacionalna

Autori:
Stevan Devetković
Biljana Jovanović Gavrilović
Gojko Rikalović
Žaklina Stojanović
Dejan Molnar


24190 - Preduzetništvo

Autori:
Zvonko Sajfert
Dejan Đorđević
Dragan Ćoćkalo